Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 augustus 2022

Woord voor de dag
En zij begroeven de beenderen van Saul en zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles, wat de koning geboden had. Alzo werd God na dezen den lande verbeden.
2 Samuël 21:14