Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 augustus 2020

Woord voor de dag
Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, dengenen, die rein van harte zijn.
Psalmen 73:1