Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 juli 2021

Woord voor de dag
En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.
Exodus 25:22