Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 juni 2021

Woord voor de dag
Versterkende de zielen der discipelen, en vermanende, dat zij zouden blijven in het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.
Handelingen 14:22