Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 mei 2024

Woord voor de dag
Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;
Efeze 2:20