Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 november 2021

Woord voor de dag
En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
Openbaring 13:8