Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 november 2020

Woord voor de dag
Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft.
Lukas 19:26