Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 oktober 2021

Woord voor de dag
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
Ezechiël 36:26