Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 oktober 2020

Woord voor de dag
Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, heb Ik u gegeven, beide rijkdom en eer; dat uws gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zijn zal.
1 Koningen 3:13