Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

25 januari 2022

Woord voor de dag
Een lofzang van David. Aleph. O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.
Psalmen 145:1