Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 september 2023

Woord voor de dag
Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken.
1 Timotheüs 6:10