Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 september 2022

Woord voor de dag
Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
Hebreeën 11:10