Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 juli 2021

Woord voor de dag
Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen.
Exodus 24:12