Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 juni 2021

Woord voor de dag
Maar van het volk, die arm waren, die niet met al hadden, liet Nebuzaradan, de overste der trawanten, enigen overig in het land van Juda; en hij gaf hun te dien dage wijngaarden en akkers.
Jeremia 39:10