Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 mei 2023

Woord voor de dag
Gods weg is volmaakt; de rede des HEEREN is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen.
Psalmen 18:31