Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 mei 2022

Woord voor de dag
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
Efeze 2:8