Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 april 2021

Woord voor de dag
En de priesters konden, vanwege die wolk, niet staan, om te dienen; want de heerlijkheid des HEEREN had het huis Gods vervuld.
2 Kronieken 5:14