Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 maart 2023

Woord voor de dag
En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.
Jesaja 59:20