Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 november 2023

Woord voor de dag
En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
Openbaring 12:11