Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 november 2020

Woord voor de dag
En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden.
Lukas 18:42