Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 oktober 2021

Woord voor de dag
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik heb Mijn hand opgeheven; zo niet de heidenen, die rondom u zijn, zelf hun schande zullen dragen!
Ezechiël 36:7