Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

24 oktober 2020

Woord voor de dag
Maar de koning Salomo is gezegend; en de troon van David zal bevestigd zijn voor het aangezicht des HEEREN tot in eeuwigheid.
1 Koningen 2:45