Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 september 2023

Woord voor de dag
Maar als Ik met u spreken zal, zal Ik uw mond opendoen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis.
Ezechiël 3:27