Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 september 2021

Woord voor de dag
Desgelijks ook de goede werken zijn te voren openbaar, en daar het anders mede gelegen is, kunnen niet verborgen worden.
1 Timotheüs 5:25