Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 september 2020

Woord voor de dag
Nochtans toen ik het goede verwachtte, zo kwam het kwade; toen ik hoopte naar het licht, zo kwam de donkerheid.
Job 30:26