Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 juni 2021

Woord voor de dag
En Jeremia zeide: Zij zullen u niet overgeven; wees toch gehoorzaam aan de stem des HEEREN, naar dewelke ik tot u spreek; zo zal het u welgaan, en uw ziel zal leven.
Jeremia 38:20