Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 mei 2024

Woord voor de dag
En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,
Efeze 1:19