Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 april 2021

Woord voor de dag
Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.
2 Korinthe 1:5