Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 februari 2021

Woord voor de dag
Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE.
Jesaja 14:22