Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 november 2023

Woord voor de dag
En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
Openbaring 12:5