Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 november 2022

Woord voor de dag
Voorwaar, zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet zal ontvangen als een kindeken, die zal geenszins in hetzelve komen.
Lukas 18:17