Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 oktober 2021

Woord voor de dag
Het verlorene zal Ik zoeken, en het weggedrevene zal Ik wederbrengen, en het gebrokene zal Ik verbinden, en het kranke zal Ik sterken; maar het vette en het sterke zal Ik verdelgen, Ik zal ze weiden met oordeel.
Ezechiël 34:16