Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

23 oktober 2020

Woord voor de dag
En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God.
Lukas 6:12