Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 september 2022

Woord voor de dag
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);
Hebreeën 10:23