Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 september 2021

Woord voor de dag
En ga henen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot hen, en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen.
Ezechiël 3:11