Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 augustus 2022

Woord voor de dag
Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus.
2 Thessalonicenzen 1:12