Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 augustus 2020

Woord voor de dag
Alzo neigde hij het hart aller mannen van Juda, als van een enigen man; en zij zonden henen tot den koning, zeggende: Keer weder, gij en al uw knechten.
2 Samuël 19:14