Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 juli 2021

Woord voor de dag
Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.
Handelingen 28:31