Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 juni 2020

Woord voor de dag
Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
Romeinen 3:20