Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 mei 2022

Woord voor de dag
In al den weg, dien de HEERE, uw God, u gebiedt, zult gij gaan; opdat gij leeft, en dat het u welga, en gij de dagen verlengt in het land, dat gij erven zult.
Deuteronomium 5:33