Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 april 2021

Woord voor de dag
O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
Psalmen 8:2