Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 maart 2023

Woord voor de dag
Dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden; want de Joden hadden alrede te zamen een besluit gemaakt, zo iemand Hem beleed Christus te zijn, dat die uit de synagoge zou geworpen worden.
Johannes 9:22