Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 februari 2021

Woord voor de dag
Maar zo iemand God liefheeft, die is van Hem gekend.
1 Korinthe 8:3