Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 november 2023

Woord voor de dag
Als er geen wijze raadslagen zijn, vervalt het volk; maar de behoudenis is in de veelheid der raadslieden.
Spreuken 11:14