Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 november 2022

Woord voor de dag
Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.
Lukas 18:14