Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 oktober 2021

Woord voor de dag
Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.
Psalmen 110:1