Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 oktober 2020

Woord voor de dag
Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
Lukas 5:32