Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

22 januari 2022

Woord voor de dag
Desgelijks in de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; het zal u een dag des geklanks zijn.
Numeri 29:1