Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 september 2024

Woord voor de dag
Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.
Hebreeën 10:14