Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

21 september 2023

Woord voor de dag
Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.
1 Timotheüs 4:16